ชื่อ - นามสกุล :นายหวันบูราหัส ปะดุกา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สุขศึกษา พลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล