ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีนพดล โพธิ์ดก
ตำแหน่ง :ครูอัตรจ้าง
หน้าที่หลัก :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล