ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฮาซาน๊ะ หลงสมัน
ตำแหน่ง :ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ